Subsidies

Nieuwbouw en renovatiedaken met duurzame Derbigum dakbedekkingssystemen komen in aanmerking voor subsidie via de overheid.

Subsidies 2020

Nieuwbouw en renovatiedaken met duurzame Derbigum dakbedekkingssystemen komen in aanmerking voor subsidie via de overheid.

Subsidiezoeker: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

Naast de landelijke subsidies zijn er soms ook regionale subsidies mogelijk

Uw energie- of milieubesparende investeringen worden gestimuleerd door o.a. de Energie- en Milieu- Investeringsaftrek (EIA / MIA).

Er zijn subsidies beschikbaar voor:

  • Daken welke nageisoleerd worden
  • Daken welke nageisoleerd worden in combinatie met een witte dakbedeking.
  • Derbigum eenlaagse systemen

Download de pdf van Subvention met uitgebreide informatie over de subsidies.

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe subsidie voor sportaccommodaties beschikbaar. Zo wil de overheid amateursport en beweging meer stimuleren, ter compensatie van het vervallen van het recht op (een deel van de) btw-aftrek voor sportverenigingen en -stichtingen. De bouw, het onderhoud en het beheer van zowel accommodaties als materialen is subsidiabel met de regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

Scroll to Top